Nhà máy đá bó vỉa đen Ninh Thuận

Nhà máy đá bó vỉa đen Ninh Thuận, được phép khai thác , với trử lượng đá đen nhiều, phù hợp với làm công trình, với ứng dụng cơ bản của đá đen thì khỏi phải bàn, bao gồm nhiều hạn mục khác nhau, bàn bếp ốp cầu thang, ốp mặt tiền, lát công trình nội ngoại thất, quan trọng là đá này có thể lát vỉa hè, lát bó vỉa một cách hợp lý, giá cả phải chăng, với công dụng và chức năng hoàn toàn có thể đáp ứng được với các tiêu chuẩn cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.