Đá hoa cương bình định

Đá hoa cương bình định

Bình định có nhiều ngành kỹ thuật phát triển như gỗ đá, nguồn tài nguyên chủ yếu là đá, gỗ, và biển ngành đá cũng phát triển không kém các ngành khác,

Miền trung nắng gió, mỗi vùng miền có một đặt tính riêng cho từng khu vực của mình đang sinh sống, như miền tây nguyên có đá bazan, miền tây sông nước phì nhiêu phù hợp nuôi cá, trồng cây, nuôi tôm, trồng lúa, trồng hoa màu, riêng bình định thì đất đai không phì nhiêu, chỉ có nguồn khoán sản dồi dào nên tập trung vào sản xuất đá hoa cương là điều đương nhiên để góp phần vào việc phát triển của đất nước.