Nhà máy đá bó vỉa bình định

Nhà máy đá bó vỉa bình định

trực thuộc Nhà Máy đá bình định

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá cung cấp các loại đá đường đi đá bó vỉa, góp phần vào việc tạo công ăn việc làm cho nhiều người, tăng thu nhập bình quân đầu người, tăng thêm việc làm tăng thêm thu nhập cho nhân dân, cho người lao động góp phần vào việc làm đẹp mỹ quan, cảnh quan đô thị, và góp phần tăng GDP cho đất nước bằng việc xuất ra nước ngoài thu về ngoại tệ cho đất nước, có nhiều loại đá tại bình định, đá đỏ, đá trắng, đá vàng,trong đó có nhiều loại đá chúng tôi đang sản xuất như đá gờ lề, đá bó vỉa, hay còn có các loại đá lát sân.