Đá gờ lề

Đá gờ lề

Chúng ta thường nói tiếng địa phương là một trong những ngôn ngữ đặc biệt của mọi thời đại đôi khi chúng ta nghĩ hoài không ra là ngôn ngữ gì, nhưng người Hà Nội thì gọi là đá gờ lề, còn người Miền Nam hay người sài gòn gọi là đá bó vỉa, là loại đá nằm tiếp giáp giữa mặt đường với lề đường, khoản ngăn cách giữa này chúng ta có một đoạn bó vỉa để tạo mỹ quan đô thị, thường thì có 2 loại bó vỉa, hay thường gọi là đá gờ lề, chúng ta có 2 loại đá gờ lề, đá gờ lề marble và đá gờ lề hoa cương, thường thì đá gờ lề hoa cương giá sẽ cao hơn đá gờ lề như vậy đá gờ lề là một tên gọi mang tính địa phương của một loại đá bó vỉa nào đó mà thôi.

da go le