Đá bó vỉa

Đá bó vỉa

Trong những năm gần đây nhằm tăng thu nhập tăng việc làm, cải trang cảnh quan đô thị thành phố, tăng thu nhập và cũng góp phần vào sự phát triển cho đất nước, nâng cao mỹ quan đô thị, và gia tăng thu nhập cho người làm kinh doanh

Lúc trước đây thì chỉ có bó vỉa xi măng, giờ chúng ta làm tăng mỹ quan sang một xíu chúng ta cần có những viên đá được công phu cắt, gọt, và nhiều thứ khác nữa, để tạo nên viên đá bó vỉa giá hợp lý, thuận tiện đẹp mỹ quan môi trường, chúng ta có thể thiết kế các dạng đá bó vỉa.

da bo via xanh lam dong
dabonhoabonhoa