CÔNG TY BIDI VIỆT NAM

CÔNG TY BIDI VIỆT NAM 

Công ty TNHH  BIDI VIỆT NAM  Là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chính như, truyền thông công nghệ, sản xuất đá hoa cương, thẩm định giá, với 3 lĩnh vực chính mong muốn sẽ mang lại cho mọi người một vài ý tưởng sáng tạo về công việc trong tương . 

Thân chào. 

Thạch bình định 

< Lùi Đến >

Tin tức khác